Kliknij i zarejestruj się!   -   Logowanie: Twój email: Hasło:   -   Zapomniałeś hasła?

Navigator: Rallynews home /

Warunki użytkowania serwisu
Warunki użytkowania serwisu

Chcąc korzystać z treści oraz usług dostępnych na serwisie rallynews, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Regulamin serwisu rallynews.pl

1. Definicje
Administrator - podmiot prowadzący serwis, czyli insidedreams, z siedzibą na placu Zwycięstwa 1/13 w Oleśnicy.

Rallynews - serwis internetowy będący platformą informatyczną slużąca do przekazywania informacji o tematyce rajdowej, oraz umożliwiający wymianę informacji pomiędzy użytkownikami.

Użytkownik - każda osoba korzystająca z serwisu Rallynews

Usługi - oznacza wszelkie usługi dostępne w sieci internet poprzez wpisanie adresu internetowego rallynews.

2. Postanowienia ogólne

a) Użytkownicy Rallynews zobowiązani są do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dobrych obyczajów oraz n-tykiety.

b) Zabronione jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym i sprzecznym z prawem, pornograficznym, rasistowskim, naruszającym prawa innych osób.

c) Użytkownicy są zobowiązani o powiadamianiu administartora Rallynews o wszelkich opublikowanych treściach przez innych użytkowników łamiących postanowienia punktu c, przesyłając wiadomość na adres info@rallynews.info

d) Rallynews zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

3. Publikacja prac i treści

a) Rallynews umożliwia bezpłatną publikację prac i treści zarejestrowanym użytkownikom Rallynews

b) Użytkownik oświadcza, iż posiada pełne prawa do publikowanych prac, oraz wyraża zgodę na opublikowanie pracy i nieodpłatne korzystanie na zasadach licencji na czas nieoznaczony.

c) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści i prace

d) Rallynews nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.

4. Ochrona danych osobowych

a) Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204)

b) Rallynews nie udostępnia nikomu zgromadzonych danych osobowych.

- Rajdy samochodowe - Artykuły - Kalendarium - Foto - Video - Kontakt -
© 2009 rallynews.pl - Warunki użytkowania serwisu - created by insidedreams.pl